Welcome to the Government Center website.

Empire Huai Siao
ศูนย์ราชการ
จักรวรรดิ
 
Daily news
ข่าวสารพิเศษ

พิธีจักรพรรดิภิเษก

กรมพิธีการร่วมกับกรมราชสำนักได้มีมัติจัดพระราพิธีจักรพรรดิภิเษกแล้วในประมาณเดือน เมษยน นี้ 19/2/62.
รออัพเดท
รออัพเดท
เว็ปไซต์ประเทศจำลอง - เราไม่ได้มีเจตนาใดอย่างอื่น เช่น แบ่งแยกดินแดน ล้มล้างรัฐบาล มันแค่เป็นเรื่องสนุก
www.hesgov.wewyn.com